Ubrzanje

Ubrzanje , brzina kojom se brzina mijenja s vremenom, u smislu brzine i smjera. Točka ili objekt koji se kreću pravocrtno ubrzavaju se ako ubrzavaju ili usporavaju. Kretanje po krugu ubrzava se čak i ako je brzina konstantna, jer se smjer neprestano mijenja. Za sve ostale vrste pokret , oba učinka doprinose ubrzanju.

ubrzanje

ubrzanje Kad se trkači iz trkačkog trka promijene u sprint, oni ubrzavaju jer je veličina njihove brzine veća nego što je bila prije sekunde. Encyclopædia Britannica, Inc.Budući da ubrzanje ima i veličinu i smjer, to je vektorska veličina. Brzina je također vektorska veličina. Ubrzanje se definira kao promjena vektora brzine u vremenskom intervalu, podijeljena s vremenskim intervalom. Trenutno ubrzanje (u točno određenom trenutku i mjestu) dato je granicom omjera promjene brzine tijekom određenog vremenskog intervala prema vremenskom intervalu dok vremenski interval ide na nulu ( vidjeti analiza: Trenutne brzine promjena ). Na primjer, ako je brzina izražena u metrima u sekundi, ubrzanje će biti izraženo u metrima u sekundi u sekundi.