Konvergentna leća

optika Udio Podijeli Podijeli na društvenim mrežama URL https://asayamind.com/technology/converging-lens dvostruka konveksna leća

dvostruka konveksna leća Dvostruka konveksna leća ili konvergirajuća leća fokusira rasipajuće ili zamućene svjetlosne zrake od udaljenog predmeta dvostrukim lomljenjem (savijanjem) zraka. Na prednjoj strani leće, zrake su savijene prema normali (okomito na površinu), jer je staklo gušći medij od zraka, a na stražnjoj strani leće zrake se savijaju od normalno kako zrake prelaze u manje gusti medij zraka. Ovo dvostruko savijanje uzrokuje konvergiranje zraka u žarišnoj točki iza leće tako da se može vidjeti ili fotografirati oštrija slika. Encyclopædia Britannica, Inc.

objasniti kako toplina može biti izvor onečišćenja vode.
(Lijevo) Presjeci standardnih oblika uobičajenih leća. (Desno) Prelamanje svjetlosti konvergentnim i divergentnim lećama, prikazujući glavnu os, glavni fokus (ili žarišnu točku) F, žarišnu duljinu f i žarišnu ravninu.

(Lijevo) Presjeci standardnih oblika uobičajenih leća. (Desno) Prelamanje svjetlosti konvergentnim i divergentnim lećama, pokazujući glavnu os, glavni fokus (ili žarišnu točku) F , žarišna duljina f i žarišna ravnina. Encyclopædia Britannica, Inc.