Definicija

Definicija , U filozofiji, specifikacija značenje izraza u odnosu na a Jezik . Definicije se mogu klasificirati kao leksičke, ostenzivne i stipulativne. Leksička definicija specificira značenje izraza navodeći ga u terminima drugih izraza za čije se značenje pretpostavlja da su poznata (npr. Ovca je ženska ovca). Opsežna definicija određuje značenje izraza ukazujući na primjere stvari na koje se izraz odnosi (npr. Zelena je boja trave, limete, jastučića ljiljana i smaragda). Stipulativna definicija izrazu dodjeljuje novo značenje (ili značenje novom izrazu); definirani izraz (definiendum) može biti ili novi izraz koji se prvi put uvodi u jezik ili izraz koji je već aktualan.

jedini kranijalni živac koji putuje u trbuh je