Dijagram toka

Dijagram toka , grafički prikaz procesa, kao što je proizvodna operacija ili rad na računalu, ukazujući na različite korake koji se poduzimaju dok se proizvod kreće duž proizvodne linije ili se problem kreće kroz računalo. Pojedinačne operacije mogu se prikazati zatvorenim okvirima na dijagramu toka, sa strelicama između okvira koji pokazuju redoslijed kojim su poduzeti koraci. Vidi također analiza kritičnog puta (CPA).

zbog čega se vodio revolucionarni rat