Vanjska politika

Vanjska politika , opći ciljevi koji vode aktivnosti i odnose jedne države u interakciji s drugim državama. Na razvoj vanjske politike utječu domaća razmatranja, politike ili ponašanje drugih država ili planovi za unapređenje određenih geopolitičkih dizajna. Leopold von Ranke naglasio je primat geografije i vanjske prijetnje u oblikovanju vanjske politike, ali kasnije su pisci isticali domaće čimbenike. Diplomacija je alat vanjske politike, a rat, savezi i međunarodna trgovina mogu biti svi demonstracije toga.