Teorija klica

Teorija klica , u medicini, teorija da su određene bolesti uzrokovane invazijom tijela mikroorganizmima, organizmi premali da bi se mogli vidjeti osim mikroskopom. Francuski kemičar i mikrobiolog Louis Pasteur, engleski kirurg Joseph Lister i njemački liječnik Robert Koch daju veliku zaslugu za razvoj i prihvaćanje teorije. Sredinom 19. stoljeća Pasteur je pokazao da fermentaciju i truljenje uzrokuju organizmi u zraku; 1860-ih Lister je revolucionirao kiruršku praksu koristeći karbolnu kiselinu (fenol) kako bi se izuzele atmosferske klice i tako spriječilo truljenje spoj prijelomi kostiju; a 1880-ih Koch je identificirao organizme koji uzrokuju tuberkuloza i kolera .

koliko je dugačak kineski zid?
Louis Pasteur

Louis Pasteur Louis Paster. Fotografski arhiv, ParizIako se teorija o klicama već dugo smatra dokazanom, ona je puna implikacije jer medicinska praksa nije bila odmah vidljiva; krvavi ogrtači smatrali su se prikladnom odjećom za operacijske sale čak i kasnih 1870-ih, a kirurzi su radili bez maski i pokrivala za glavu još 1890-ih.koja je jedna funkcija biljnih stabljika
Josipov popis

Joseph Lister Joseph Lister, 1857. Ljubaznošću Dobrodošli skrbnici, London