Je li nula paran ili neparan broj?

broj nula, 0 balon

koya979 / Shutterstock.com

Matematički paritet obično je jedno od prvih pravila naučenih u ranim razredima aritmetike, iako vam ime možda nije poznato. Tako cijele brojeve dijelimo u dvije kategorije: parne i neparne. Utvrđivanje pariteta an cijeli broj —Broj koji se može zapisati bez ostatka ili razlomljene komponente -jednostavan je kao postavljanje jednog pitanja: dijeli li se broj sa 2? Ako je odgovor da, onda je paran; ako ne, onda je čudno.Pa gdje točno 0 spada u ove kategorije? Većinu ljudi zbunjuje broj 0, nisu sigurni je li to cijeli broj i ne znaju za njegovo postavljanje kao broj, jer tehnički označava prazan skup. Je li nula parna ili neparna prema pravilima pariteta?Kao cijeli broj koji se može zapisati bez ostatka, 0 se klasificira kao cijeli broj. Dakle, da bismo utvrdili je li paran ili neparan, moramo postaviti pitanje: Je li 0 djeljivo s 2?

Broj je djeljiv s 2 ako rezultat njegovog dijeljenja s 2 nema ostatak ili razlomku komponentu - drugim riječima, ako je rezultat cijeli broj. Razbijemo to. Kada dijelite broj, svaki dio jednadžbe ima određenu svrhu i naziv na temelju onoga što čini. Na primjer, uzmite jednostavnu podjelu s dva: 10 ÷ 2 = 5. U ovoj izjavi o podjeli broj 10 je dividenda ili broj koji se dijeli; broj 2 je djelitelj, odnosno broj kojim se dijeli dividenda; a broj 5 je količnik ili rezultat jednadžbe. Budući da je količnik ove podjele s 2 cijeli broj, dokazano je da je broj 10 paran. Ako biste podijelili, recimo, 101 sa 2, količnik bi bio 50,5 - a ne cijeli broj, čime bi se 101 klasificiralo kao neparan broj.Dakle, bavimo se 0 na isti način kao i bilo koji drugi cijeli broj. Kad se 0 podijeli s 2, ispada da je dobiveni količnik također 0 - cijeli broj, čime se klasificira kao paran broj. Iako mnogi brzo prokažu nulu kao uopće broj, neka brza aritmetika razjašnjava zbrku oko broja, paran broj.