Mlada Afrika Inteligentna

Mlada Afrika Inteligentna , (Francuski: Mlada Afrika) tjedni magazin u francuski jezik koji predstavlja vijesti i interpretativni i urednički komentar na Afrika , posebno Afrika koja govori francuski. Izlazi u Parizu i najistaknutiji je novinski časopis koji pokriva afrička pitanja na francuskom i možda na bilo kojem jeziku. Osnovao ga je 1960. godine Béchir Ben Yahmed, časopis koji se prije zvao Mlada Afrika , čini osnovu pariškog izdavača Groupe Jeune Afrique. Mjesečnik s pravom AM (Afrique Magazine) osnovan je 1983. godine.