Kajak

Kajak , jedna od dvije uobičajene vrste kanua koje se koriste za rekreaciju i sport. Nastao je od Eskima iz Grenland a kasnije su ga koristili i aljaški Eskimi. Ima šiljasti luk i krmu i br Jezik i natkriven je osim kokpita u kojem veslač ili veslači sjede okrenuti prema naprijed i koriste veslo s dvostrukom oštricom. Kajak se obično gradio za jednog putnika, ali mogao je biti dizajniran za dvoje ili troje. Eskimi su gradili kajake natežući tuljane ili druge životinjske kože preko zamotanog okvira ili okvira kitove kosti i trljajući ih životinjskom mašću kako bi hidroizolirali pokrivač. Veslač je nosio preklapajući štit kako bi kajak mogao biti ispravljen bez isporuke (tj. Preuzimanja) vode nakon prevrtanja. Kajak su Eskimi koristili za ribolov i lov. Plitki propuh kajaka, uska širina i tih rad omogućili su eskimskim lovcima da s velikom nevidljivošću istražuju čvrsto sužene plovne putove, što im je pomoglo da uberu više divljači. U 20. stoljeću Eskimi su postupno napustili kajak u korist motornih čamaca. Za upotrebu i izradu kajaka u modernoj rekreaciji i sportu, vidjeti vožnja kanuom. Vidi također umiak.

Kajakaštvo.

Kajakaštvo. Dennis Curran / Vermont, Odjel za turizam i marketing