Zakon više proporcija

Zakon više proporcija , izjava da kada se dva elementa međusobno kombiniraju i tvore više od jednog spoj , težine jednog elementa koji se kombiniraju s fiksnom težinom drugog su u omjeru malih cijelih brojeva. Na primjer, postoji pet različitih oksidi od dušik , a težine kisika u kombinaciji s 14 grama dušika u nizu su 8, 16, 24, 32 i 40 grama, ili u omjeru 1, 2, 3, 4, 5. Zakon je najavljen (1803) engleskog kemičara Johna Daltona, i njegova potvrda za širok spektar spojevi poslužio je kao najsnažniji argument u prilog Daltonovoj teoriji da se materija sastoji od nedjeljivih atoma.