Popis knjiga Novoga zavjeta

Ovo je popis od 27 knjiga Novoga zavjeta, poredanih kanonski prema većini kršćanskih tradicija.

 • Evanđelje po Mateju
 • Evanđelje prema Marku
 • Evanđelje po Luki
 • Evanđelje po Ivanu
 • Djela apostolska
 • Pavlovo pismo Rimljanima
 • Pavlova pisma Korinćanima
  • Ja Korinćanima
  • II Korinćanima
 • Pavlovo pismo Galaćanima
 • Pavlovo pismo Efežanima
 • Pavlovo pismo Filipljanima
 • Pavlovo pismo Kološanima
 • Pavlova pisma Solunjanima
  • Ja Solunjani
  • II Solunjani
 • Pavlova pisma Timoteju
  • Ja Timotej
  • II Timoteju
 • Pavlovo pismo Titu
 • Pavlovo pismo Filemonu
 • Pismo Hebrejima
 • Jakovljevo pismo
 • Pisma Petra
  • Ja Petar
  • II Petar
 • Ivanova pisma
  • Ja Ivan
  • II Ivan
  • III Ivan
 • Pismo Jude
 • Otkrivenje Ivanu