Masturbacija

Masturbacija , manipulacija genitalnim organima iz užitka, obično do orgazma. Izraz masturbacija općenito označava samo-manipulaciju, ali se također može koristiti za opisivanje manipulacije ili seksualnog partnera, ekskluzivan spolnog odnosa. Jednom kada su postali predmet ekstravagantnih praznovjerja i teških tabua, odrasla osoba se na masturbaciju mrzila u većini predmodernih društava. Kršćanski moralni učenje ga je osudilo kao Onanov grijeh koji je u Starom zavjetu bio cenzuriran za prosuti njegovo sjeme; i Rimokatolička crkva još uvijek službeno osuđuje masturbaciju kao smrtni grijeh.

Američki istraživač Alfred Kinsey i drugi su procijenili da se sredinom 20. stoljeća najmanje 92 posto svih američkih muškaraca i 70–80 posto svih žena prepustilo masturbaciji, a europske studije pokazuju slične brojke.Stigma protiv masturbacije se smanjuje, a mnogi studenti seksualnog ponašanja veličaju njezine vrline kao zdravu, ugodnu, sedativnu i oslobađajuću napetost. Masturbacija je široko korišten element u seksualnoj terapiji.