Sveučilište McGill

Sveučilište McGill , privatni engleski jezik koji podržava država sveučilište u Montreal koja je međunarodno poznata po radu u kemiji, medicini i biologija . DO ostavina sa imanja Jamesa McGilla, trgovca iz Montreala, iskorišteno je za osnivanje sveučilišta koje je kraljevsku povelju dobilo 1821. godine. Medicinski i umjetnički fakulteti prvi su osnovani, a 1899. godine Royal Victoria College otvoren je za žene. Royal Victoria postupno se spojila s McGillom i sveučilište je sada potpuno zajedničko. Također je u sveučilišni sustav uključen i Macdonald College u Sainte-Anne de Bellevue, osnovan 1907. godine i specijaliziran za poljoprivredne znanosti. Tri su teološka učilišta također pridruženi sa sveučilištem. McGill je jedno od vodećih sveučilišta u Kanadi.

Sveučilište McGill

Sveučilište McGill Zgrada Williama i Henryja Birksa, Sveučilište McGill, Montreal. Beltzkoja je svrha jezika