Mentalna dob

Mentalna dob , rezultat testa inteligencije, izražen kao kronološka dob za koju je određena razina izvedbe prosječna ili tipična. Zatim se mentalna dob pojedinca podijeli s njegovom kronološkom dobom i pomnoži sa 100, čime se dobiva kvocijent inteligencije (IQ). Dakle, subjekt čija su mentalna i kronološka dob identični ima IQ od 100, ili prosječnu inteligenciju. Međutim, ako desetogodišnjak ima mentalnu dob od 13 godina, njegov IQ je 130, znatno iznad prosjeka. Budući da se prosječna mentalna dob odraslih ne povećava nakon 18. godine, odrasloj osobi koja polaže IQ test dodjeljuje se kronološka dob od 18 godina.

Mentalnu dob prvi je definirao francuski psiholog Alfred Binet, koji je uveo test inteligencije 1905. Budući da se varijacije rezultata za različite dobne skupine koje polažu testove povećavaju približno proporcionalno porastu dobi, mentalne dobi se ne mogu precizno koristiti za usporedbu osnovna sposobnost djece različite kronološke dobi.