Srednje godine

Srednje godine , razdoblje ljudske zrelosti koje neposredno prethodi nastupu starosti. Iako je dobno razdoblje koje definira srednju dob pomalo proizvoljno, uvelike se razlikuje od osobe do osobe, obično se definira kao starost između 40 i 60 godina. Fiziološke i psihološke promjene koje je doživjela sredovječna osoba usredotočuju se na postupni pad tjelesnih sposobnosti i svijesti o smrtnosti. U srednjoj dobi, relativne potencije prošlosti, sadašnjosti i budućnosti mijenjaju se kako pojedinac sve više usmjerava napore na proces prisjećanja i prisjećanja na prošlost, umjesto na iščekivanje budućnosti. Ako se pristupi konstruktivno, srednja dob može pripremiti pojedinca za zadovoljavajuću i produktivnu starost. Vidi također psihološki razvoj .