Pokret

Pokret , u fizika , mijenjati se vremenom položaja ili orijentacije tijela. Kretanje duž crte ili krivulje naziva se translacija. Pokret koji mijenja orijentaciju tijela naziva se rotacija. U oba slučaja sve točke u tijelu imaju istu brzinu (usmjerenu brzinu) i jednaku ubrzanje (vremenska brzina promjene brzine). Najopćenitija vrsta pokreta kombinira i prevođenje i rotaciju.

Svi su pokreti u odnosu na neki referentni okvir. Reći da tijelo miruje, što znači da nije u pokretu, samo znači da je opisano s obzirom na referentni okvir koji se kreće zajedno s tijelom. Na primjer, tijelo na površini Zemlje može izgledati kao da miruje, ali to je samo zato što je promatrač također na površini Zemlje. Sama Zemlja, zajedno s tijelom i promatračem, kreće se u svojoj orbiti oko Sunca i cijelo vrijeme se okreće oko vlastite osi. Pokreti tijela u pravilu se pokoravaju Newtonovi zakoni gibanja . Međutim, kretanje brzinama bliskim brzini svjetlosti mora se tretirati pomoću teorije relativnosti, a kretanje vrlo malih tijela (poput elektrona) mora se tretirati pomoću kvantne mehanike.