Nukleolus

biologija Udio Podijeli Podijeli na društvenim mrežama URL https://asayamind.com/science/nucleolus Alternativni naslov: jezgre organele eukariotskih stanica

uspoređene bakterijske, životinjske i biljne stanice Bakterijske stanice razlikuju se od životinjskih i biljnih stanica na nekoliko načina. Jedna temeljna razlika je u tome što bakterijskim stanicama nedostaju unutarstanične organele, poput mitohondrija, kloroplasta i jezgre, koje su prisutne i u životinjskim i u biljnim stanicama. Encyclopædia Britannica, Inc.

organele eukariotskih stanica Eukariotske stanice sadrže organele vezane na membranu, uključujući jasno definiranu jezgru, mitohondrije, kloroplaste (jedinstvene za biljne stanice), Golgijev aparat, endoplazmatski retikulum, lizosome i peroksisome. Encyclopædia Britannica, Inc.