Organski spoj

Organski spoj , bilo koja velika klasa kemijski spojevi u kojem su jedan ili više atoma ugljika kovalentno povezani s atomima drugih elemenata, najčešće vodika, kisika ili dušik . Nekoliko onih koji sadrže ugljik spojevi koji nisu klasificirani kao organski uključuju karbide, karbonate i cijanide. Vidjeti kemijski spoj .

strukturne formule nekih organskih spojeva

strukturne formule nekih organskih spojeva Strukture organskih spojeva mogu se prikazati u zgusnutim, proširenim i trodimenzionalnim strukturnim formulama. Encyclopædia Britannica, Inc.