Pločnik

Pločnik , u građevinarstvo , trajna površina a ceste , uzletište ili slično područje. Primarna funkcija kolnika je prijenos opterećenja na podnožje i podnožje tla. Suvremeni fleksibilni kolnici sadrže pijesak i šljunak ili lomljeni kamen zbijen vezivom bitumenskog materijala, poput asfalta, katrana ili asfaltnog ulja. Takav pločnik ima dovoljno plastičnosti da apsorbira šok. Čvrsti su kolnici beton , sastavljen od grubog i sitnog agregata i portland cementa, i obično ojačan čeličnom šipkom ili mrežicom.

koja je bila monroe doktrina?