Indeks loma

Indeks loma , također nazvan indeks loma , mjera savijanja zrake svjetlosti pri prelasku iz jednog medija u drugi. Ako i je kut upada zrake u vakuumu (kut između dolazeće zrake i okomice na površinu medija, koja se naziva normala) i r je kut loma (kut između zrake u medijumu i normale), indeks loma n definira se kao omjer sinusa upadnog kuta i sinusa kuta loma; tj. n = bez i / bez r . Indeks loma također je jednak brzini svjetlosti c zadane valne duljine u praznom prostoru podijeljena njegovom brzinom v u tvari, ili n = c / v .

indeks loma

indeks loma Dijagram svjetlosne zrake koja se lomi. Encyclopædia Britannica, Inc.Neki tipični indeksi loma za žutu svjetlost (valna duljina jednaka 589 nanometara [10−9metar]) su sljedeći: zrak, 1.0003; voda , 1,333; krunsko staklo, 1,517; gusto staklo od kremena, 1.655; i dijamant, 2.417. Variranje indeksa loma s valnom duljinom izvor je kromatske aberacije u leće . Indeks loma od X-zrake je nešto manje od 1,0, što znači da će se rendgenska zraka koja ulazi u komad stakla iz zraka savijati od normalne, za razliku od zrake svjetlosti koja će biti savijena prema normalnoj. Jednadžba n = c / v u ovom slučaju ispravno pokazuje da je brzina X-zraka u staklu i drugim materijalima veća od njegove brzine u praznom prostoru.