Ruth

Ruth , biblijski lik, žena koja nakon udovice ostaje s majkom svog supruga. Priča je ispričana u Knjizi o Ruti, dijelu biblijskog kanona zvanom Ketuvim, ili Spisi. Ruthina priča slavi se za vrijeme židovskog festivala Shavuot, blagdana tjedna, 50 dana nakon Pasha .

Naomi i Ruth

Naomi i Ruth Ruth zagrlivši njezinu punicu Naomi. Photos.com/Getty ImagesBritannica istražuje100 žena koje prate put upoznaju izvanredne žene koje su se usudile u prvi plan staviti ravnopravnost spolova i druga pitanja. Od prevladavanja ugnjetavanja, kršenja pravila, ponovnog predstavljanja svijeta ili dizanja pobune, ove žene iz povijesti imaju svoju priču.

Knjiga Ruth govori da su se Ruth i Orpah, dvije žene Moabke, udale za dva sina Elimeleka i Naomi, Judejce koji su se nastanili u Moabu da bi izbjegli glad u Judi. Muževi sve tri žene umiru; Naomi se planira vratiti u rodni Betlehem i potiče svoje snahe da se vrate svojim obiteljima. Orpa to čini, ali Ruth odbija napustiti Naomi, izjavljujući (Ruth 1: 16–17), Kamo vi idete, ja ću ići; gdje vi odsjedate, ja ću odsjesti; tvoj će narod biti moj narod, a tvoj Bog moj Bog. Tamo gdje ti umreš, ja ću umrijeti - tamo ću biti pokopan. Ruth prati Naomi do Betlehem a kasnije se ženi Boaz, dalekom rođakinjom njezinog pokojnog tasta. Ona je simbol prebivajući odanost i odanost.