Rijeka Spree

Rijeka Spree , rijeka na sjeveroistoku Njemačke, izdiže se u Lužičkim planinama neposredno iznad Neugersdorfa i teče sjeverno pored Bautzena i Spremberga, gdje se privremeno dijeli na dva kraka. Nakon što prođe Cottbus, rijeka se dijeli na mrežu kanala, formirajući močvarno šumovito područje koje je do Lübbena poznato kao Šuma Spree. Zatim prolazi Fürstenwalde i Köpenick i vjetrovi Berlin u nekoliko krakova pridružiti se rijeci Havel (pritok Elbe) u Spandauu nakon toka od 403 km. Spree odvodi površinu od 10.100 četvornih kilometara od 3.900 četvornih kilometara. Sada je značajan dio Šume Spree uzgajani (vrtlarstvo na tržnici), a služi i kao popularno izletište Berlinara. Rijeka Spree povezana je sa susjednim rijekama kanalima, od kojih je najvažniji kanal Oder-Spree koji teče jugoistočno od Berlina.

Prijevoz stočne hrane rijekom Spree, Njemačka

Prijevoz stočne hrane rijekom Spree, Njemačka B. Backhaus – Pohl / ZEFA