Carstvo Srivijaya

Carstvo Srivijaya , pomorsko i trgovačko kraljevstvo koje je cvjetalo između 7. i 13. stoljeća, uglavnom u današnjoj Indoneziji. Kraljevstvo je nastalo u Palembang na otoku Sumatra i ubrzo proširio svoj utjecaj i kontrolirao Malački tjesnac . Moć Srivijaye temeljila se na kontroli međunarodne pomorske trgovine. Uspostavila je trgovinske odnose ne samo sa državama u Malajski arhipelag ali i sa Kina i Indija .

Srivijaya je također bila vjersko središte u regiji. Pridržavao se mahayana budizma i ubrzo je postao zaustavno mjesto za kineske budističke hodočasnike na putu u Indiju. Kraljevi Srivijaye osnovali su čak i samostane u Negapattamu (danas Nagappattinam) na jugoistoku Indije.Srivijaya je nastavio rasti; do 1000. godine kontrolirao je većinu Java , ali ga je ubrzo izgubila od Chole, indijskog pomorskog i trgovačkog kraljevstva koje je utvrdilo da je Srivijaya prepreka na pomorskom putu između Juga i Istoka Azija . 1025. Chola je zauzeo Palembang, zarobio kralja i odnio njegovo blago, a također je napao i druge dijelove kraljevstva. Do kraja 12. stoljeća Srivijaya je svedena na malo kraljevstvo, a dominantnu ulogu na Sumatri preuzeo je Malayu (sa sjedištem u Jambiju), vazal Jave. Javansko kraljevstvo, Majapahit , ubrzo je dominirao indonezijskom političkom scenom.