Slog

Slog , segment govora koji se sastoji od a samoglasnik , sa ili bez jednog ili više pratećih suglasničkih zvukova koji neposredno prethode ili slijede - na primjer, a, I ja, također, zatvori, zatvori, provjeri. Slogovni suglasnik, kao što je završni n zvuk u dugme i proširiti, također čini slog. Zatvoreni (označeni) slogovi su oni koji se završavaju suglasnikom; otvoreni (slobodni) slogovi završavaju se samoglasnikom. Uloga koju slogovi igraju u stvaranju govora stvar je znatne rasprave. Takva je i bilo koja preciznija definicija sloga u fonetici i fonologija .