TCP / IP

TCP / IP , u cijelosti Protokol za kontrolu prijenosa / Internet protokol , standardni internetski komunikacijski protokoli koji digitalnim računalima omogućuju komunikaciju na velikim udaljenostima. Internet je mreža s komutacijom paketa, u kojoj se informacije raščlanjuju na male pakete, šalju se pojedinačno na više različitih ruta u isto vrijeme, a zatim se ponovno sastavljaju na prijemnom kraju. TCP je komponenta koja prikuplja i ponovno okuplja pakete podataka, dok je IP odgovoran za to da paketi budu poslani na pravo odredište. TCP / IP razvijen je sedamdesetih godina, a prihvaćen je kao protokolarni standard za ARPANET (prethodnik Interneta) 1983. godine.

antitijela proizvodi _______.