Thanatos

Thanatos , u starogrčkoj religiji i mitologiji, personifikacija smrt . Thanatos je bio sin Nyx, božice noći i brat Hypnosa, boga sna. Ukazao se ljudima da ih odnese u podzemlje kad im vrijeme odredi Sudbine je istekao. Thanatos je jednom poražen od ratnika Herakle , koji se hrvao da spasi život Alkestise, Admetove supruge, i prevario ga je Sizif , kralj Korinta, koji je želio drugu priliku za život.

koji je estera u svetoj Bibliji