Toplinsko zračenje

Toplinsko zračenje , postupak kojim se energija, u obliku elektromagnetskog zračenja, zagrijanom površinom emitira u svim smjerovima i putuje izravno do svoje točke apsorpcija brzinom svjetlosti; toplinsko zračenje ne zahtijeva posredni medij za njegovo nošenje.

Toplinsko zračenje kreće se u valnoj duljini od najdužih infracrvenih zraka kroz spektar vidljive svjetlosti do najkraćih ultraljubičastih zraka. Intenzitet i raspodjela energije zračenja unutar ovog područja regulirana je temperatura emitirajuće površine. Ukupna toplinska energija zračenja koju emitira površina proporcionalna je četvrtoj moći apsolutna temperatura ( Stefan – Boltzmannov zakon ).Brzina kojom tijelo zrači (ili apsorbira) toplinsko zračenje ovisi i o prirodi površine. Objekti koji su dobri emiteri također su dobri apsorberi (Kirchhoffov zakon zračenja). Pocrnjela površina izvrstan je emisija, kao i izvrstan apsorber. Ako je ista površina posrebrena, ona postaje loš emiter i loš apsorber. Crno je tijelo ono koje apsorbira svu energiju zračenja koja na njega padne. Takav savršeni apsorber također bi bio savršeni emiter.koje su različite vrste religije

Zagrijavanje Zemlje pomoću Sunca primjer je prijenosa energije zračenjem. Zagrijavanje sobe uz kamin s otvorenim kaminom još je jedan primjer. Plamen, ugljen i vruće opeke zrače toplinu izravno na predmete u sobi, a malo te topline apsorbira zrak koji ulazi. Većina zraka koji se izvlači iz sobe i zagrijava u kaminu ne ulazi u prostoriju u struji od konvekcija ali se odvodi u dimnjak zajedno s proizvodima izgaranja.