Termos

Termos , također nazvan Dewar posuda , ili Termos boca , posuda s dvostrukim stijenkama, prostor između kojih se evakuira. Izumio ga je britanski kemičar i fizičar Sir James Dewar 1890-ih. Termos je a vlasnički naziv primijenjen na oblik zaštićen metalnim kućištem.

Vakuumska tikvica namijenjena je očuvanju ukapljenih plinova sprečavanjem prijenosa topline iz okoline u tekućinu. Evakuirani prostor između zidova (koji su obično staklo ili čelik) je praktički neprovodnik topline; radijacija se svodi na minimum srebrenjem stakla ili čelika. Glavni put kojim se toplina može priopćiti u unutrašnjost unutarnje posude nalazi se na vratu posude, jedinom spoju zidova, koji je zbog toga što manji. Ova toplinska izolacija jednako se odnosi i na toplinu, vruću tekućinu koja ostaje na visokoj temperaturi u tikvici nekoliko sati.