Varijabla kamate

Varijabla kamate , u eksperimentalnom istraživanju, izmjerena veličina koja se mjeri. Jedna ili više ovih varijabli, koje se nazivaju čimbenicima studije, kontroliraju se tako da se mogu dobiti podaci o tome kako čimbenici utječu na drugu varijablu koja se naziva varijabla odgovora ili jednostavno odgovor. Kao slučaj, razmotrite eksperiment osmišljen kako bi se utvrdio učinak tri različita programa vježbanja na razinu kolesterola u bolesnika s povišenim kolesterolom. Svaki se pacijent naziva eksperimentalnom jedinicom, varijabla odgovora je razina kolesterola kod pacijenta po završetku programa, a program vježbanja faktor je čiji se učinak na razinu kolesterola istražuje. Svaki od tri programa vježbanja naziva se liječenjem.

u kojem je stanju las vegas