Venera de Milo

Venera de Milo , drevni kip za koji se obično smatra da predstavlja Afrodita , sada u Parizu na Louvre . Izrezao ga je od mramora Aleksandros, kipar Antiohije na rijeci Maeander oko 150bce. Pronađena je u komadima na egejskom otoku Melos 8. travnja 1820. godine, a potom je predstavljena Luj XVIII (koji ga je potom darovao Louvreu 1821.). Iako je rekonstruiran u stojeće držanje, ruke kipa nikada nisu pronađene. Natpis koji nije prikazan uz kip navodi da je kip izradio Aleksandros, sin Menide, građanin Antiohije Maeanderske. Podrijetlo figure na otoku Melos navelo je neke na pomisao da bi mogla biti Amfitrit , grčka božica mora.

koji je Zeus u grčkoj mitologiji
Venera de Milo

Venera de Milo Venera de Milo , mramorni kip za koji se smatra da je Afrodita, iz Melosa, c. 150bce; u Louvreu u Parizu. Joe Sohm / Dreamstime.comVenera de Milo

Venera de Milo Venera de Milo , mramorni kip za koji se smatra da je Afrodita, iz Melosa, c. 150bce; u Louvreu u Parizu. J. E. BullozOpćenito sastav potječe iz 4. stoljećabceKorintski kip. Uvijena figura i modernizirana draperija daju Veneri veliko plemenitost. Kip je a upadljiv primjer akademskih osobina helenističke kiparske tradicije i uskog oslanjanja na starija remek-djela.